91 484 21 47
Infolinia
ul. Bandurskiego 98
71-685 Szczecin
A A+ A++
Kliknij aby zadzwonić: 91 484 21 47

Zapytania ofertowe


Fundusze Europejskie

"SONOMED Sp. z o.o. – ul. Bandurskiego 98/U12, 71-685 Szczecin zaprasza do złożenia oferty cenowej.

W ramach projektu pt.: "KOLONOVITA II"- Badania profilaktyczne jelita grubego ratują życie! finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 poszukujemy osoby z wykształceniem medycznym do prowadzenia spotkań informacyjno-edukacyjnych dla pacjentów w zakresie profilaktyki raka jelita grubego. Szczegóły w załączeniu. W razie zainteresowania proszę o odesłanie oferty cenowej na adres mailowy: biuro@sonomedszczecin.pl lub pocztą na adres siedziby firmy."

Załączniki:

SONOMED Sp. z o.o. – ul. Bandurskiego 98/U12, 71-685 Szczecin
zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.
„Dostawa sprzętu i materiałów medycznych”

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt.: "KOLONOVITA II" - Badania profilaktyczne jelita grubego ratują życie! finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.06.00.00 Rynek Pracy, Numer i nazwa Działania RPZP.06.08.00 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych, dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Zapytanie zostało ogłoszone w bazie konkurencyjności pod numerem 2020-9803-15788
link do ogłoszenia

SONOMED Sp. z o.o. – ul. Bandurskiego 98/U12, 71-685 Szczecin
zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.
„Informator medyczny udzielający poradnictwa w zakresie programu profilaktyki raka jelita grubego, wspierający działania edukacyjno-informacyjne dla uczestniczek i uczestników projektu.”

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt.: "KOLONOVITA II" - Badania profilaktyczne jelita grubego ratują życie! finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.06.00.00 Rynek Pracy, Numer i nazwa Działania RPZP.06.08.00 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych, dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

link do ogłoszenia

SONOMED Sp z o.o. realizuje projekt „KOLONOVITA II – Badania profilaktyczne jelita grubego ratują życie!” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.